2019 год.


Заповед № РД-76 от 26.02.2019 год. - От заседане на Областна Епизоотична комисия

Заповед № РД-28-10-1 от 18.03.2019г. - На основание чл. 99, ал. 2 от АПК

Заповед № РД-95 от 20.03.2019г. - Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии за 2019 година

Заповеди № РД-96 от 21.03.2019г. - Осигуряване на пожарна безопастност

Заповед № РД-125 от 16.04.2019 г. - Обезопасяването на водните площи

Заповед № РД-153 от 10.05.2019 г. - Места за поставяне на агитационни материали

Заповед № РД-188 от 03.06.2019 г. - Настъпване на етап "Восъчна зрялост"

Заповед № РД-230 от 11.07.2019 г. - АЧС на територията на Общ. Н. Козлево - Качено на 11.07.2019 г.

Заповед № РД-241 от 19.07.2019 г. - АЧС на територията на Общ. Н. Козлево -

Качено на 19.07.2019 г.

Заповед № РД-352 от 30.10.2019 г. - Сметоизвозване 2020 год.
Качено на 30.10.2019 г.