Заповед № РД - 02 от 03.01.2017 г.

Заповед № РД - 07 от 03.01.2017 г.

Заповед № РД - 09 от 04.01.2017 г.

Заповед № РД - 11 от 05.01.2017 г.

Заповед № РД - 13 от 06.01.2017 г.

Заповед № РД - 15 от 10.01.2017 г.

Заповед № РД - 22 от 12.01.2017 г.

Заповед № РД - 26 от 16.01.2017 г.

Заповед № РД - 28 от 16.01.2017 г.

Заповед № РД - 32 от 19.01.2017 г.

Заповед № РД - 39 от 27.01.2017 г.

Заповед № РД - 52 от 01.02.2017 г.

Заповед № РД - 54 от 06.02.2017 г.

Заповед № РД - 61 от 09.02.2017 г.

Заповед № РД - 71 от 15.02.2017 г.

Заповед № РД - 72 от 16.02.2017 г.

Заповед № РД - 83 от 23.02.2017 г.

Заповед № РД - 86 от 27.02.2017 г.

Заповед № РД - 87 от 27.02.2017 г.

Заповед № РД - 88 от 27.02.2017 г.

Заповед № РД - 94 от 02.03.2017 г.

Заповед № РД - 103 от 09.03.2017 г.

Заповед № РД - 104 от 09.03.2017 г.

Заповед № РД - 108 от 15.03.2017 г.

Заповед № РД - 112 от 20.03.2017 г.

Заповед № РД - 117 от 27.03.2017 г.

Заповед № РД - 146 от 21.04.2017 г.

Заповед № РД - 149 от 21.04.2017 г.

Заповед № РД - 161 от 02.05.2017 г.

Заповед № РД - 168 от 09.05.2017 г.

Заповед № РД - 172 от 15.05.2017 г.

Заповед № РД - 173 от 15.05.2017 г.

Заповед № РД - 185 от 29.05.2017 г.

Обявление към РД - 185 от 29.05.2017г.

Заповед № РД - 206 от 15.06.2017 г.

Обявление към РД - 206 от 15.06.2017г.

Заповед № РД - 207 от 15.06.2017 г.

Обявление към РД - 207 от 15.06.2017г.

Заповед № РД - 212 от 21.06.2017 г. - Вътрешни правила за информационната система

Заповед № РД - 227 от 04.07.2017 г.

Обявление към РД - 227 от 04.07.2017г.

Заповед № РД - 228 от 05.07.2017 г.

Заповед № РД - 371 от 24.10.2017

Заповед № РД - 372 от 24.10.2017

Заповед № РД - 373 от 24.10.2017

Заповед № РД - 374 от 24.10.2017

Заповед № РД - 378 от 27.10.2017 г.

Заповед № РД - 379 от 30.10.2017 г.