Заповед № РД - 35 от 13.01.2016 г.

Заповед № РД - 36 от 13.01.2016 г.

Заповед № РД - 47 от 21.01.2016 г.

Заповед № РД - 48 от 21.01.2016 г.

Заповед № РД - 85 от 24.02.2016 г.

Заповед № РД - 86 от 24.02.2016 г.

Заповед № РД - 114 от 21.03.2016 г.

Заповед № РД - 273 от 23.06.2016 г.

Заповед № РД - 281 от 08.07.2016 г.

Заповед № РД - 283 от 11.07.2016 г.

Заповед № РД - 344 от 30.08.2016 г.

Заповед № РД - 371 от 20.09.2016 г.

Заповед № РД - 393 от 12.10.2016 г.

Заповед № РД - 401 от 14.10.2016 г.

Заповед № РД - 402 от 18.10.2016 г.

Заповед № РД - 403 от 18.10.2016 г.

Заповед № РД - 435 от 04.11.2016 г.

Заповед № РД - 442 от 09.11.2016 г.

Заповед № РД - 449 от 11.11.2016 г.

Заповед № РД - 451 от 15.11.2016 г.

Заповед № РД - 466 от 30.11.2016 г.

Заповед № РД - 485 от 16.12.2016 г.

Заповед № РД - 487 от 19.12.2016 г.

Заповед № РД - 488 от 19.12.2016 г.

Заповед № РД - 498 от 30.12.2016 г.

  

Заповеди на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Шумен


Заповед № РД 27-335 от 26.10.2016 г.

Заповед № РД 27-336 от 26.10.2016 г.

Заповед № РД 27-337 от 26.10.2016 г.

Заповед № РД 27-338 от 26.10.2016 г.

Заповед № РД 27-339 от 26.10.2016 г.

Заповед № РД 27-340 от 26.10.2016 г.