ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - 2019

на подалите декларация /част I и частII/ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ


Име

Фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Вх. №

ал. 1, т. 2 част I

ал. 1, т. 2 част II

Петър

Димитров

Секретар

94-00-823/

08.05.2019 год.

Да

-

Антония

Колева

Секретар на МК БППМН

94-00-796/

02.05.2019 год.

Да

-

Мешуря

Мехмед

Главен счетоводител

94-00-840/

09.05.2019 год.

Да

-

Нежля

Кямилова

Юрисконсулт

94-00-811/

03.05.2019 год.

Да

-

Севгин

Ахмед

Старши експерт

94-00-846/

10.05.2019 год.

Да

-

Николай

Славов

Старши експерт

94-00-834/

09.05.2019 год.

Да

-

Мехмед

Сабри

Главен специалист „ТРЗ и бюджет“

94-00-841/

09.05.2019 год.

Да

-

Димитричка

Иванова

Старши специалист „Счетоводство и каса“

94-00-859/

13.05.2019 год.

Да

-

Деница

Георгиева

Старши специалист „ГРАО“

94-00-839/

09.05.2019 год.

Да

-

Мевлида

Мехмед

Старши специалист „МДТ“

94-00-836/

09.05.2019 год.

Да

-

Емине

Коджа Апти

Специалист „АО“

94-00-838/

09.05.2019 год.

Да

-

Таня

Иванова-Христова

Старши експерт

94-00-799/

02.05.2019 год.

Да

-

Йордан

Добрев

Главен специалист „ИКНС“

94-00-826/

08.05.2019 год.

Да

-

Рейхан

Юсуф

Главен специалист „УТНС“

94-00-837/

09.05.2019 год.

Да

-

Елена

Христова

Главен специалист „МДТ“

94-00-825/

08.05.2019 год.

Да

-

Айлин

Мехмедова

Главен специалист „Деловодство“

94-00-824/

08.05.2019 год.

Да

-

Хасан

Мехмед

Главен специалист „Автопарк“

94-00-850/

10.05.2019 год.

Да

-

Джансу

Али

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Ружица

94-00-854/

13.05.2019 год.

Да

-

Бахрие

Сали

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Крива река

94-00-867/

14.05.2019 год.

Да

-

Незиха

Аптула

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Каравелово

94-00-866/

14.05.2019 год.

Да

-

Йовко

Христов

Специалист „Европроекти, обществени поръчки и ИТ“

94-00-795/

30.04.2019 год.

Да

-

Емине

Коджа Апти

Специалист „Протокол на ОбС“

94-00-838/

09.05.2019 год.

Да

-

Етям

Етям

Специалист „Младежки дейности и спорт“

94-00-851/

10.05.2019 год.

Да

-

Борис

Добрев

Кметски наместник на с. Векилски

94-00-835/

09.05.2019 год.

Да

-

Красимира

Радева

Специалист „Етнически и интеграционни въпроси и СД“

94-00-860/

13.05.2019 год.

Да

-

Сезер

Юлми

Специалист „ТСК“ ИРМ с. Хърсово

94-00-2332/ 27.12.2019 год.

Да

изтегли


Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Име Фамилия Длъжност Вид на неподадената декларация Забележка:
Джемил Азис Директор на ОП "Никола Козлево" Декларация по чл. 35. ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ Неподадена