Декларации по чл. 12,т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ