Решения на Общински съвет Никола Козлево от 2017 год.

Качени на 15.02.2017 г.

 

 

Качени на 09.03.2017 г.

 


Качено на 10.04.2017 г.

 

 

Качени на 10.04.2017 г.

 

 

Качени на 10.04.2017 г.

 

 

Качени на 10.05.2017 г.

 

 

Качени на 22.05.2017 г.

 

 

Качени на 05.06.2017 г.

 


Качени на 30.06.2017 г.

 

 

Качени на 24.07.2017 г.

 

 

Качени на 10.08.2017 г.

 

Качени на 15.09.2017 г.

 

Качени на 16.10.2017 г.

 

Качени на 8.11.2017 г.

 

Качени на 20.12.2017 г.
Качени на 21.12.2017 г.
Качени на 10.01.2018 г.