Решения на Общински съвет Никола Козлево от 2018 год.

Качени на 12.02.2018 г.


Качени на 09.03.2018 г.

 

Качени на 25.04.2018 г.


Качени на 25.04.2018 г.

 

Качени на 15.05.2018 г

 

Качени на 20.06.2018 г


Качени на 13.07.2018 г

Качени на 15.08.2018 г

Качени на 10.10.2018 г.