Решения на Общински съвет Никола Козлево от 2015 год.

Качени на 07.12.2015 г.


Качени на 28.12.2015 г.