Решения на Общински съвет Никола Козлево от 2016 год.

Качено на 26.01.2016 г.


Качени на 09.02.2016 г.


Качени на 29.02.2016 г.


Качени на 09.03.2016 г.


Качени на 06.04.2016 г.


Качени на 12.04.2016 г.


Качено на 03.05.2016 г.


Качени на 10.05.2016 г.


Качени на 25.05.2016 г.


Качени на 08.06.2016 г.


Качено на 13.06.2016 г.


Качени на 30.06.2016 г.


Качени на 12.07.2016 г.


Качени на 28.07.2016 г.


Качени на 12.08.2016 г.


Качени на 24.08.2016 г.


Качени на 10.09.2016 г.


Качени на 19.09.2016 г.


Качени на 14.10.2016 г.

 

Качени на 24.11.2016 г.

 

Качени на 14.12.2016 г.

 

Качени на 12.01.2017 год.

 

Качени на 13.01.2017 год.