„УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, КЛЕТКА 1 И КЛЕТКА 2 НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО С. СТОЖЕР И ЗАУСТВАНЕ НА ПРЕЧИСТЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В Р. СУХА РЕКА“

Днес, 19.11.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха Река“, с възложител Община Добрич.

Документи - СВАЛИ
Публикувано на 26.11.2021г.