Заповед РД-95 от 23.03.2021 год.


У С Л О В И Я
за участие в конкурс за възлагане управлението на
еднолични търговски дружества с общинско участие

Условия за участие в конкурс за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие

 

Проектодоговор

 


 

Удължаване срока за прием на документи до 23.04.2021

Публикувано на: 08.04.2021 год.