С европари Община Никола Козлево ще разработва план за развитие 2014-2020 г.

С европари Община Никола Козлево ще разработва план за развитие 2014-2020 г.