ФК "Община Никола Козлево"

ФК "Община Никола Козлево" се състои от 16 играча (5 резерви). Капитан на отбора: Фераим Керим Сали. Старши треньор: Етям Насъф Етям