Модерна спортна площадка - с. Пет Могили

На 23.05.2012 г. беше открито спортна площадка в с. Пет могили. На откриването присъстваха кмета на община Никола Козлево г-н Турхан Каракаш, областния управител г-н Димитър Александров и екипът му. На срещата присъстваха и останалите кметове от общината. След откриването се проведе футболно среща между общински служители и кметове.