ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО по проект № BG05M2OP001-3.002- 0016 “Бъдещето днес – образование и интеграция”

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Дата на качване 18.04.2017 г.

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

Дата на качване 19.05.2017 г.