Съобщения

Качено на 18.08.2016 г.

 

Качено на 24.10.2016 г.

 

Качен на 16.11.2016 г.

 

Качен на 04.01.2017 г.

 

Качен на 10.01.2017 г.

 

Качен на 11.01.2017 г.

 

Качена на 16.01.2017 г.

 

Качена на 01.03.2017 г.

 

Качена на 02.05.2017 г.

 

Качена на 23.06.2017 г.

 

Качена на 05.07.2017 г.

 

Качена на 28.07.2017 г.

Качена на 12.09.2017 г.

Благотворителна кампания по проект BG05M2O001-3.002-0016 “Бъдещето днес – образование и интеграция”