Прессъобщения

Община Никола Козлево с нов проект за социално-икономическа интеграция и образование

качено на: 11.03.2019 г.

 

 

Брошура BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001-C01

качено на: 10.06.2019 г.

 

 

Община Никола Козлево ще осигури работа за 30 безработни лица от уязвими групи

качено на: 17.06.2019 г.

 

 

Допълнително обучение по български език за децата и учениците, за които българският език не е майчин

качено на: 18.09.2019 г.

 

 

Отбелязване на Рома Прайд в СУ “Ц. Б. Церковски“

качено на: 30.10.2019 г.

 

 

Провеждане на лектория с успешен ром

качено на: 16.11.2019 г.

 

 

Община Никола Козлево разкри Център за консултиране "Бъди активен"

качено на: 18.11.2019 г.

 

 

Съобщение за предстоящи безплатни гинекологични прегледи

качено на: 13.12.2019 г.

 

 

Над 170 деца участват в проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001

качено на: 21.12.2019 г.

 

 

Първа кампания за безплатни гинекологични прегледи

качено на: 02.01.2020 г.

 

 

Втора кампания за безплатни гинекологични прегледи

качено на: 06.02.2020 г.

 

 

„Ден на розовата фланелка“

качено на: 28.02.2020 г.

 

 

Продължават дейностите по проект BG05M9OP001-2.018-0036

качено на: 27.03.2020 г.

 

 

Дистанционни занятия с ученици по проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001

качено на: 03.04.2020 г.

 

 

Подновяват се занятията с детските градини по проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001

качено на: 03.06.2020 г.

 


Кампании за безплатни кардиологични прегледи

качено на: 24.08.2020 г.

 

 

Над 180 деца и ученици се включиха в проект BG05M9OP001-2.018-0036-2014BG05M2OP001

качено на: 15.09.2020 г.

 

Кампания за безплатни кардиологични прегледи

качено на: 17.09.2020 г.

 

Последна кампания за безплатни кардиологични прегледи

качено на: 02.10.2020 г.

 

 

Безплатни кардиологични прегледи ще се проведат на 23.10.2020 г. от 12:00 часа до 16:00 часа в с. Никола Козлево в сградата на Общинска администрация.

качено на: 15.10.2020 г.

 

 

Безплатна кампания за гинекологични прегледи

качено на: 21.10.2020 г.