Конкурс

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО И МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ОРГАНИЗИРА

ОБЩИНСКИ КОНКУРС-ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА:

„БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“


РЕГЛАМЕНТ

Общи положения:

Конкурсът ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА„БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА “  се организира от МКБППМН и Община Никола Козлево

Подтеми на конкурса са:

 • “ Намалете скоростта! Не рискувайте!”
 • “ Да поставим предпазните колани!”
 • “Пазете най-застрашените от нараняване - пешеходци, велосипедисти, деца и възрастни!”
 • “На пътя опасностите са навсякъде!”
 • “Най-опасните ситуации, които застрашават децата като пешеходци, велосипедисти, мотопедисти и др.”
 • “Най-безопасният път до училището детската градина”
 • “Не на агресията по пътищата!”

Цел:

Целта на конкурса е да ангажира вниманието на широк кръг деца и учители с проблемите на безопасното участие в пътното движение и да активира процеса на обучение и изменение поведението на участниците в движението за постигане на по-висока транспортна култура и дисциплина по пътищата

Условия за участие:

В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските детски градини и училища на възраст от 3 до 13 години, разпределени в четири възрастови групи:

 • Ø деца от детските градини- 3и 4 годишни;
 • Ø деца от детските градини-  5 и 6 годишни;
 • Ø ученици от първи до четвърти клас;
 • Ø ученици от пети до седми клас;

Всеки участник в конкурса има право на една рисунка- формат А4

Участието е индивидуално

Изисквания към представените рисунки:

Към творбите , участниците трябва да посочат:

-         Лично и фамилно име на автора;

-         Точен адрес;

-         Клас, училище или детска градина;

Оценяване:

Оценяването ще бъде извършвано от комисия в  състав - директорите на училищата на територията на община Никола Козлево, или представител посочен от директора на съответното училище и трима представители  на МКБППМН

Всички творби за конкурса да се изпращат на адрес:

Община Никола Козлево

Ул. „23-ти Септември “ № 5

До Секретаря на МКБППМН – Антония Колева

стая №8

Краен срок за изпращане на творби -02.11.2018 год.

Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 12.11.2018 год. на сайта на Община Никола Козлево.

Награди:

 • Ø Ще бъдат раздадени три награди ( първа, втора и трета) във всяка възрастова група.
 • Ø Наградите се осигуряват от организаторите.

 

 

 

Класиране от конкурса