СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТИ С ЛИНКОВЕ КЪМ АНКЕТИТЕ (ЗА ГРАЖДАНИ И БИЗНЕСА)


 

Уважаеми Дами и Господа,


Община НИКОЛА КОЗЛЕВО провежда проучванe на нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни, имащи отношение към развитие на общината.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Никола Козлево за периода 2021 – 2027 г.


Благодарим Ви, за участието в проучването! То ще ви отнеме около 10 минути.


WORD Файл – Анкета за граждани PDF / DOCX

WORD Файл – Анкета за бизнеса PDF / DOCX