Първа копка за обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138

Първа копка за обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138

На 07.07.2014 год. /понеделник/ от 11,30 часа с Първа копка ще стартират строително-монтажните работи за обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138 "III-2073 – Пет могили – Каравелово – Красен дол – граница на община Никола Козлево” от км. 1+007 до км. 4+517.18, от км. 6+437.18 до км. 10+503.45 и от км. 11+732.45 до км. 13+302.80”.

Стойността на строително-монтажните работи възлиза на 4 239 179,65 без ДДС, а средствата са осигурени по Договор за отпускане на финансова помощ №  27/321/01256 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" за Проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура".

Официален гост на откриването на строителната площадка ще бъде Областния управител на Област Шумен – г-н Венцислав Венков