Над 4 млн. лева за реконструкция и рехабилитация на път „Пет могили – Каравелово – Красен дол”

Над 4 млн. лева за реконструкция и рехабилитация на път „Пет могили – Каравелово – Красен дол”

Днес, /07.07.2014 г./, в село Пет могили бе направена символична първа копка, с която се даде старт на  строително-монтажните работи за обект: “Реконструкция и рехабилитация на път IV-70138 "III-2073 – Пет могили – Каравелово – Красен дол – граница на община Никола Козлево” .

Официални гост на събитието бяха г-н Хамид Хамид – Народен представител от 42-то Народно събрание, г-н Бюнямин Хасан – Народен представител от 42-то Народно събрание, Зам.-областните управители на Област Шумен – г-жа Даниела Миронова и г-н Левент Зекериев.

Строително-монтажните работи са част от дейностите по проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура", финансиран  с Договор за отпускане на финансова помощ №  27/321/01256 от 27.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони", Програма за развитие на селските райони (2007-2013). Обща стойност на проекта е 4 507 204,00 лв. без ДДС, а фиксираният краен срок за реализация е 15.07.2015 г. Ще бъдат ремонтирани следните пътни отсечки: Пет могили – Каравелово /3.5 км./, Каравелово – Красен дол /4 км./, Красен дол – граница на община Никола Козлево /1.5 км./.

За изпълнител на строително-монтажните работи, след провеждането на процедура по реда на чл. 14, ал.1, т.1 от ЗОП, бе избрано дружеството ДЗЗД „Дживел 2013”, гр. Варна. Ремонтните дейности възлизат на 4 239 179,65 без ДДС, като се очаква работата по пътните отсечки да приключи за 2 месеца.