Церемония по откриването на обновената сграда на ЦДГ „Радост” Община Никола Козлево

 

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ПЛ. “23 – ти СЕПТЕМВРИ” № 5 ТЕЛ.05328-2002,ФАКС 05328/20-20,

e – mail - obankozlevo@mail.bg

Съобщение до медиите

16.09.2014 г.

Над 130 хил. лева за ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ “Радост” в с. Пет могили по проект „Красива България”

Днес /16.09.2014 г./ в село Пет могили, община Никола Козлево, се състоя церемония по откриването на обновената сграда на ЦДГ „Радост”. Лентата прерязаха кметът на Община Никола Козлево – Турхан Каракаш и кандидатите за народни представители от листата на ДПС за област Шумен – Айдоан Али и Хамид Хамид.

Строителство е по Проект „Красива България”, съгласно сключено на 17.03.2014 г. споразумение № РД09-15 между Община Никола Козлево и Министерството на труда и социалната политика за финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение № 1/05.03.2014 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България” обект по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” за обект: „Ремонт за енергийна ефективност на ЦДГ, с. Пет могили”.

На 03.06.2014 г. стартираха строително-ремонтните дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата на ЦДГ „Радост” в с. Пет могили. След проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП бе сключен договор на стойност 137584,32 лева без ДДС с изпълнителя „Комплектстрой – Д” ООД, гр. Добрич

 

 

 

За контакти:

Таня Атанасова Иванова – Христова

05328 2002/ вътр. 117

e-mail: pr_obankozlevo@abv.bg