Доставка на противогази граждански ПГ-1 комплект

ОБЯВА На основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от НВМОП, кмета на Община Никола Козлево съобщава на заинтересованите лица, за извършване на обществена поръчка с предмет „Доставка на противогази граждански ПГ-1 комплект, състоящ се от цяла лицева маска, филтър ЕО 18 тип В2, торба за носене и съхранение” При следните параметри: Количество: 200 бр. комплекти Обща стойност: 14 500 лева без ДДС Срок на доставка: 15 работни дни след потвърждение на заявката Условия на плащане: 30% авансово при подписване на договора Доставка: до с. Никола Козлево, пл. „23 ти септември” №5, с куриер за сметка на изпълнителя. Срок за приемане на оферти 11 декември 2010 година, по електронна поща или на адрес – село Никола Козлево пл. „23-ти септември” №5 За допълнителна информация – Пламен Петров – старши специалист „Гражданска защита”. Възложител Турхан Каракаш Кмет на община Никола Козлево